Taidetestaajat

Näytäntökaudella 2020-2021 Taidetestaajat goes Simpauttaja

Varkauden Teatteri pyyhkii pölyjä Heikki Turusen kirjoittamasta mestariteoksesta mm. soittamalla esityksessään ajan hengen mukaista FINNHITS -musiikkia omalla rouhealla soundillaan.

Näytelmässä eletään murrosaikaa, jolloin paljon suomalaisia muutti maalta kaupunkiin. Nuorempi sukupolvi kaipaa muutosta, vanhempi näkee paremmaksi pitäytyä olemassa olevaan. Tarina on tuttu jokaisen suomalaisen suvun historiasta. Valinnan ja päätöksen teko ei ole koskaan ollut helppoa tai itsestään selvää. Kun avaa oven astuakseen uuteen, joutuu jotain jättämään taakseen. Silti juuret pysyvät.

Ensi-ilta 30.1.2021.
Ohjaus Janne Kinnunen.
Dramatisointi Tarja Saikkonen.

Mikä on Taidetestaajat-hanke?

Taidetestaajat vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset korkealaatuisille taidevierailuille. Hanke alkoi lukuvuonna 2017–2018, ja joka vuosi noin 60 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa ovat saaneet mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa. Toinen kohde on ollut omassa maakunnassa ja toinen yleensä pääkaupunkiseudulla. Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ovat tarjonneet kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen käynnit esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn.

Hanke jatkuu lukuvuonna 2020–2021 yhden vierailun mallilla, jossa luokat tekevät yhden taidevierailun omalla lähialueellaan. Rahoitusmalli muuttuu siten, että valtio osallistuu vierailuihin maksamalla puolet kuluista ja säätiöt maksavat puolet. Hanketta koordinoi edelleen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidetestaajat tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään voittamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

Taidetestaajat-hankkeella halutaan purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina ja tarjota nuorille ikimuistoisia elämyksiä. Tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta – myös sellaista, johon moni ei muuten saisi kosketusta.

Taidetestaajat on enemmän kuin käynti teatterissa tai museossa, sillä taidevierailuihin liittyy taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä. Taiteessa mielenkiintoista ei ole ainoastaan teos tai näyttely, vaan myös kaikki se, mitä taustalla tapahtuu. Siksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Itse kohteessa nuoret pääsevät tutustumaan taiteen lisäksi siihen, miten taideteos syntyy, millaista on taiteilijan työ tai mitä asioita tapahtuu ennen kuin esitys on valmis. Jälkityöskentely puolestaan auttaa nuoria käsittelemään taidevierailulla heränneitä kysymyksiä.

Taidevierailujen jälkeen nuorilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan, oivalluksiaan ja mielipiteitään. Heitä varten on luotu selainpohjainen sovellus, jolla he arvioivat taide-elämyksensä. Sovellusta käytetään älypuhelimilla tai tableteilla.

Taidetestaajat-hanke tuo nuorten äänen kuuluviin ja päästää aikuiset kurkistamaan nuorten maailmaan. Kahdeksasluokkalaisten antamat arviot tarjoavat kaikille kulttuurin kokijoille tuoreen näkökulman vanhoihin klassikoihin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Kun taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta, ne voivat lisätä ja kehittää nuorille suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulujen ja taidelaitosten välille syntyy pysyvää yhteistyötä.

Taloesittely