Teatterin tuki

Liity Varkauden Teatterin kannatusyhdistyksen jäseneksi

Varkauden Teatterin kannatusyhdistys on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea näyttämötaidetta Varkaudessa ja sen lähiympäristössä.

Yhdistys ylläpitää Varkauden Teatteri -nimistä teatteria.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia (kevät- ja syyskokous) pidetään kaksi (2) vuodessa hallituksen määrääminä päivinä. Kokouskutsu julkaistaan Warkauden Lehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) vuosikokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä sekä kolme (3) jäsentä Varkauden kaupungin hallituksen piiristä. Teatterin henkilökunnan edustajien läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen hallituksen kokouksissa toteutetaan teatterialaa koskevissa työehtosopimuksissa lausutulla tavalla.

Kuka voi liittyä?

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kunta, kuntayhtymä tai kunnan omistama rekisteröity yhdistys sekä yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava yksityis- tai juridinen henkilö.

Jäsen voi olla ainaisjäsen, vuosijäsen tai kannatusjäsen. Jäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous erikseen eri jäsenryhmille.

Vuoden 2013 syyskokouksessa vahvistetut jäsenmaksut:
Vuosijäsen 10 €
Ainaisjäsen 150 €
Kannatusjäsen 50 €
Huom. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kuinka voin liittyä?

Soita Varkauden teatterin toimistoon, puh. 044 364 8820. Teatterisihteerimme pyytää sinulta tarvittavat tiedot jäsenrekisteriimme ja sopii jäsenmaksun suorittamisesta. Tai tule käymään! Toimistomme on avoinna pääsääntöisesti ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00-14.30.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Varkauden Teatterin tukipaketit

Lähde tukemaan pientä, mutta elinvoimaista ja virkeää Varkauden Teatteria!
Sponsoroimalla alueemme näyttämötaiteita saat myös yrityksellesi lisänäkyvyyttä.

Varkauden Teatterin hallitus v. 2019

Saraketo Katja, pj.
Ahlfors-Boman Jonna
Eronen Arvo
Hahtala Allan
Haukka Helka
Husu Risto
Kaikkonen Erkki
Kaistinen Annikka
Koivula Juha
Kolehmainen Irma
Onttonen Veera
Puumalainen Raija
Putkonen Kurt-Henrik
Savolainen Tuula
Valtanen Ville-Veikko